John Neville Cohen

  

Quotes

 

Articles

 

 

The Cohen Collection

 

Links

 

 Contact Us

 

 

Signatures and Schools

 

Search

 

Sitemap

 

 

All of The Signatures and Schools Included

THE COHEN COLLECTION

Use the lists below, or Search this site

Doaguang

Eizan

Enshu

Gyokusen, Edo

Hakugyoku, Edo

Hoitsu

Homin with kakihan, Edo

Hounsai

Ichiyosai

Ikkan

Isshu

Ittan

Itto

Jiaqing

Jokasai

Joka

Jugyoku

Kansai

Kajikawa Saku

Koku (Ozaki Kokusai), Asakusa

Komin

Koma Koryu

Koshinsai

Hasegawa Kyorinsai

Koma Kyuhaku

Shiomi Masanari

Masatami

Masatomo

Minkoku

Mitsushige, Osaka

Nemoto

Noriyuki

Okakoto, Kyoto

Otoman

Rantei, Kyoto

Ren (Ishikawa Rensai), Asakusa

Ryomin, Edo

Ryuei with kakihan

Shibayama

Shunsho

Kakosai Shozan

Sukeyuki

Suzhou School

Tokusai

Tomochika

Tomokazu

Tomotada school

Toshiaki

Toyo

Gan Xuanwen

Yangzhou school

Yamada Toyoyoshi

Yasutsugu

Yasutada

Yoyusai

Zeshin

Zhu Zhanyuan

Zigang

 

 

IN SEARCH OF NETSUKE & INRO

 

Yoshinaga of Shoki, Gyokusen Tomochika, Jugyoku


Rantei, Yoshinaga, Tomotada


Mitsuharu, Garaku, Yoshitomo, Shugyoku


Okatomo, Okatori, Hakuryu, Tomotada, Tomochika (Gyokusen), Masanao (Kyoto)


Horaku, Kagetoshi, Masayuki, Shozan, Rensai, Masatami, Anraku 


Ryumin, Shugetsu, Gyokusan, Masanao (Kyoto), Tomotada, Hidemasa 


Tomonao, Yoshitomo, Soichi, Shosai, Shuraku, Hidemasa, Masaharu 


Hakuryu, Rantei, Otoman, Kaigyokusai Masatsugu, Chikuyosai, Ikkosai, Shosai, Masakasu, Tomochika, Seimin, Minkoku


Mitsuhiro (Osaka), Hidechika, Gyokuyosai, Mitsuhiro, Mitsusada, Minkoku, Shigemasa, Masatoshi, Yoshihiro, Sosai, Hidemasa, Kagetoshi


Anraku, Hotomo, Shukosai Anraku, Shinkeisai, Toryu, Ono Ryoko, Yasuaki, Koshi, Homin, Shibayama, Masaka (Osaka), Gyokumin


Mitsuchika, Toshi, Gyokusai, Hojitsu, Masaka, Minzan 


Yoshihide, Shosai, Sukeyuki, Gam-bun, Tadamitsu, Ikko, Tametaka, Tadatoshi, Masayuki


Kakuji, Soichi, Ichimin, Masamitsu, Yasutada, Kokei, Sari, Ittan, Ichi, Kokei, Masanao


Sukenaga, Tomokazu, Toyomasa, Masakazu, Chuichi, Masakiyo, Masakatsu, Shuzan II


Tomotada, Minko, Masatomo, Masakazu, Masayuki, Ikkwan, Tomokazu, Ittan, Masatsugu, Masatoshi, Sukenaga, Mokuyu, Kagetoshi 


Hideharu, Ryukei, Tomokazu, Nobumasa, Nagoya school, Zeshin, Hidemitsu, Ranko, Ittan


Joka, Shibayama, Jokusai, Gyokurintei, Koma Kuhaku I


Shiomi Masanari, Tsuishu, Shinsai, Masayuki, Ikko, Hidari Issan, Kokusai


Kajikawa, Toyo, Shiosai Seikwa, Tadayoshi, Yoyusai 


Eisho, Shibayama, Kwansai, Masatami, Mitsunao, Gyokumin, Somada, Kajikawa, Shuichi


Kajikawa, Noriyuki, Harumin, Chohei, Shibayama, Minkoku 


Yamada Toyoyoshi, Umeharu Koryusai, Rakumin, Jokasai, Kakosai Shozan, Yoshi


Kajikawa Bunryusai, Kanemoto, Komo Kyuhaku, Shiomi Masanari, Yoyusai


Kajikawa, Natsuo, Jokasai, Kwanshosai, Yamada Toyoyoshi, Kajikawa Bunryusai, Chuzan, Ranshu


Minkoku, Kajikawa, Masayuki, Tatsuke Takamasu, Kwanshosai, Tachibana Gyokuzan 

 

There are many more superb, but unsigned pieces, that are also included for you to see once you can login.

 

For a small fee of just 25 Euros you can have unlimited access.

 

PAY AND REGISTERTo see over 645 colour photos, with the descriptions

THE COHEN COLLECTION

plus

280 netsuke plus 76 Inro in 32 colour plates with the descriptions

IN SEARCH OF NETSUKE & INROYou will then be able to see and read, whenever you like, a further 720 pages!

 

RETURN TO THE PREVIOUS PAGE

 

 

John Neville Cohen

 

Quotes

 

Articles

 

 

The Cohen Collection

 

Links

 

 Contact Us

 

 

Signatures and Schools

 

Search

 

Sitemap

 

 

The Cohen Collection

by John Neville Cohen

 

In Search of Netsuke and Inro

by George A Cohen